Dividendrendement in het nieuws:
 
 
Dividendrendement in het kort

Particuliere beleggers die instappen in de modelportefeuille van Dividendrendement.nu krijgen een eigen rekening bij Binck. Die rekening is verbonden aan een bankrekening van de belegger, de tegenrekening. Gelden kunnen vanaf de Binck-rekening uitsluitend worden overgemaakt naar de eigen tegenrekening van de belegger.

Na opening van de rekening (zie bovenaan op homepage 'rekening openen') wordt de modelportefeuille aangekocht, voor een bedrag van tenminste 5000 euro bij eerste inleg (lagere vervolgstortingen zijn wel mogelijk). Vervolgens worden er maandelijks, per kwartaal, of per halfjaar en jaar gelden bijgeschreven op de rekening van de belegger. Deze kan kiezen voor opname van de binnengekomen dividenden of de binnengekomen laten herbeleggen. De gelden zullen dan ongeveer twee keer per jaar worden herbelegd in andere beleggingen dan de al bestaande beleggingen van de modelportefeuille. Op deze wijze wordt verdere spreiding over diverse beleggingen bereikt, waardoor de totale portefeuille nog veiliger wordt.

Als vuistregel kan worden gehanteerd dat de modelportefeuille van Dividendrendement.nu minder stijgt in tijden dat de Nederlandse beursindex AEX stijgt, maar ook beduidend minder daalt in tijden van koersdalingen. Daarnaast komt er steeds cash binnen op de portefeuille van de belegger. Jaarlijks netto (na aftrek van de fee die gerekend wordt van 1.2% jaarlijks) circa 6-8%. In die zin is de modelportefeuille een 'cashmachine'.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
04 maart 2015
Herbeleggen dividend

Het zal veel beleggers niet zijn ontgaan dat de Nederlandse beursindex AEX flink aan het stijgen is de laatste tijd. Nu staat de index op het hoogste punt sinds jaren, circa 483 punten. Maar dat is nog ver verwijderd van de all-time high van de AEX-index van 703,18 punten op 5 september 2000, midden in de internetbubble.

Maar de AEX Total Return Index (deze index, inclusief dividenden!, is relatief onbekend bij beleggers) doorbrak 19 januari dit jaar al de hoogste koers ooit! Want op deze dag in januari 2015 doorbrak de AEX Total Return Index de top van oktober 2007 (1269,54) met een koers van 1270,18. Dat geeft eens te meer de kracht van dividendbeleggen weer.

17 oktober 2014
Heftige koersdalingen

Zoals beleggers merkten de afgelopen dagen was er sprake van scherpe koersdalingen. De AEX zakte naar een jaarverlies van circa 8%. Zelfs in nieuwsbulletins bij de publieke omroep ging het over de scherpe koersdalingen. Overigens is dit doorgaans een 'contra-indicator'; als het bij het televisienieuws gaat over de geweldige prestaties op de beurs, dan zal het hoogtepunt meestal in zicht zijn, en vice-versa.

Goed is om toch nog even te vermelden dat de portefeuille van Dividendrendement.nu duidelijk een stuk minder volatiel is dan bijvoorbeeld de AEX-index. De modelportefeuille van Dividendrendement.nu staat momenteel op een jaarverlies van 1,76%. Dat is - helaas - op dit moment wel een verlies, maar staat natuurlijk niet in verhouding tot de verliezen die bij veel andere beleggingen door beleggers momenteel worden geboekt. Bovendien blijven de dividenden gewoon en gestaag binnenkomen.

Dat is vanaf de start ook uitdrukkelijk het uitgangspunt geweest van Dividendrendement.nu: een rustiger koersontwikkeling dan veel andere beleggingen, en daarbij gestage inkomsten, middels dividend en coupons van obligaties(fondsen). Het is goed om te zien dat in de praktijk die opzet ook daadwerkelijk gestalte krijgt.

Tenslotte, in het nieuws was ook dat indexering van de pensioenen de komende 10-20 jaar (!) niet gaat lukken. Een indringende constatering. Die des te meer leidt naar de conclusie dat vele Nederlanders zullen moeten bijsparen/'bij beleggen', om hun (financiële) wensen in de toekomst gestalte te kunnen geven.

23 augustus 2014
Meer druk op pensioenen door kabinetsplannen

De nieuwe, strenge regels voor pensioenfondsen pakken rampzalig uit, stelt de Pensioenfederatie, die vrijwel alle pensioenfondsen van Nederland vertegenwoordigt. Ouderen gaan in de komende jaren 6% van hun koopkracht verliezen. Ook werkende mensen, die nu verplicht premie betalen aan hun pensioenfonds, worden hard geraakt. Hun toekomstig pensioen wordt voorlopig niet aangepast aan de inflatie en deze korting zal niet worden gerepareerd.

Dit stelt de Pensioenfederatie naar aanleiding van de nieuwe regels die staatssecretaris Klijnsma (PvdA) wil invoeren. Het gaat om nieuwe regels die in 2015 moeten ingaan. Klijnsma heeft de regels opgesteld om te waarborgen dat pensioenfondsen financieel sterker worden en dat de lasten en lusten eerlijker worden verdeeld tussen oud en jong.

In de harde aanval van de Pensioenfederatie wordt gesteld dat Klijnsma’s plannen 'direct invloed hebben op de uitkeringen en koopkracht van gepensioneerden'. Over de werkenden zegt de Pensioenfederatie dat de kortingen die in de komende jaren zullen worden doorgevoerd nooit kunnen worden goedgemaakt: 'Het ziet ernaar uit dat het aan de jongeren beloofde ’zoet’ nooit uitgedeeld zal worden'.

 

08 juni 2014
Herinvesteren

Het bijzondere van Dividendrendement.nu is dat de binnengekomen cash (indien gewenst) geherinvesteerd wordt, in principe telkens in nieuwe beleggingen. Daarmee profiteren de beleggers niet alleen van het 'rente-op-rente-effect' (of dividend-op-dividend-effect), door Einstein ook wel eens het achtste wereldwonder genoemd. Maar ook wordt de gehele portefeuille weer een stukje gevarieerder en nog gespreider. Waardoor het gehele risico weer afneemt (beleggen gaat altijd om risico in relatie tot opbrengst, risk-reward). 

Wij hebben recent voor iedereen die voldoende cash op de rekening had dit geherinvesteerd. Voor degenen die relatief weinig cash hadden, werd de Spaanse bank Banco Santander aangekocht. De Europese bankensector heeft de laatste jaren hard gewerkt aan het verbeteren van de bedrijfshuishouding en het ophogen van de reserves. Banco Santander heeft bovendien goede groeimogelijkheden in Latijns-Amerika, waar het al een tijd actief is. De bank keert vier keer per jaar dividend uit en heeft nu een dividendrendement van circa 7,9%.

Voor degenen met een grotere cashpositie werd het Canadese breed gespreide vastgoedfonds Cominar gekocht. Een fonds dat al jaren 'trouw' dividend betaalt, maandelijks. Het dividendrendement is nu circa 7,7%.

 

08 april 2014
BNP voor Blackrock

Recent bleek dat een fonds dat in de modelportefeuille zat - een hoog dividend fonds van Blackrock - niet meer door professionele vermogenbeheerders wordt aangeboden/verkocht in Nederland.

Binck had daarom het in euro's noterende Blackrock-fonds verkocht en daarvoor in de plaats een in dollars noterend gelijksoortig Blackrock-fonds gekocht. Maar Dividendrendement.nu streeft juist uitdrukkelijk naar (cash)rendement in vooral euro's. Daarom hebben wij het in dollars noterende fonds laten verkopen en daarvoor de positie in het BNP premium hoog dividendfonds uitgebreid, in de portefeuilles waarbij dat aan de orde was. 

Overigens had het Blackrock-fonds recent al dividend uitgekeerd, in dollars. Dit is al omgezet/omgeruild naar euro's.

07 maart 2014
Dividend is veilige winstmaker

Dividendbeleggen is over het algemeen niet-speculatief omdat vermogensgroei in de vorm van snelle waardevermeerdering van het aandeel niet voorop staat. Het gaat om inkomen uitgekeerd door bedrijven aan hun aandeelhouders. Op de lange termijn zijn dividendrendementen en de groei in dividenduitkeringengroei verantwoordelijk voor ongeveer 90% van het rendement dat op aandelen is behaald, blijkt uit een studie van de Franse bank Societe Generale over de periode 1970 tot 2012.

Veel beleggers denken dat winst met beleggingen alleen mogelijk is als ook verlies wordt geaccepteerd en grote risico's worden genomen. Maar volgens ’s werelds grootste vermogensbeheerder BlackRock kunnen zogenaamde equity income-fondsen op een relatief stabiele wijze voor inkomensgroei en potentiele vermogensgroei zorgen. Dit gebeurt door te beleggen in een mandje met kwalitatief hoogwaardige aandelen van ondernemingen die laten zien in staat te zijn een duurzaam dividend uit te keren. Dat is precies de visie van Dividendrendement.nu. En volgens dat principe is de modelportefeuille ook ingericht. 

31 januari 2014
Lange en korte termijn

Onlangs heeft de Amerikaanse vermogensbeheerder BlackRock onderzoek gedaan in Europa en daar kwam uit dat Nederlanders nauwelijks bezig zijn met hun financiële toekomst. Slechts 29% van de Nederlanders zegt na te denken over zijn financiële planning. In de landen om ons heen is dat 54%. Landen zoals Groot-Brittannië, Duitsland, Italië, Frankrijk, Zwitserland en België. 

Nederlanders zijn meer bezig met de problemen op korte termijn. Zoals de ontwikkeling van de zorgkosten en of we straks nog wel een baan hebben. Begrijpelijk, maar we zouden ons ook bezig moeten houden met de lange termijn-problemen, zoals de pensioenleeftijd en de hoogte van ons pensioen. Wij rekenen er vaak nog gewoon op (en tegen beter weten in) dat ons pensioen zal zijn zoals jaren geleden werd beloofd. Bijvoorbeeld 70% van het laatste inkomen als pensioen, geïndexeerd. Die belofte is al lang van tafel. Bovendien dreigt voor steeds meer gepensioneerden zelfs een korting op het pensioen. Dit alles blijft wijzen in de richting van: zelf bijsparen, beleggen, voor later. Het zal voor velen hoognodig zijn.


15 januari 2014
Geld kwijt met windmolens

Circa 75.000 beleggers, waaronder ook flink wat Nederlanders, dreigen hun investering in windmolenparken te verliezen. Via zogeheten Genussrechten (een aandeel zonder stemrecht, waarbij je achteraan staat bij een faillissement) van de Duitse ontwikkelaar van duurzame energie Prokon, deden deze beleggers mee. Prokon is heel bekend in Duitsland. De onderneming bood 'gegarandeerde' en hoge rendementen. Maar voor Prokon dreigt nu faillissement. 

Het maakt weer duidelijk dat je als belegger vooral je gezonde verstand moet gebruiken en ook niet te snel als het om duurzame en andersoortige verantwoorde beleggingen moet denken 'dat het wel goed zit'. Een gezonde bedrijfsvoering is nog iets anders dan een verantwoorde c.q. verantwoordelijke onderneming drijven. Dividendrendement.nu probeert uiteraard zoveel als mogelijk te kiezen voor ondernemingen en beleggingsfondsen die verantwoord bezig zijn.

10 januari 2014
Op nummer 1 bij zakenkrant The Wall Street Journal

De belangrijkste en bekendste zakenkrant ter wereld, The Wall Street Journal, gaf in november vorig jaar een lijstje met de beste obligatiefondsen ter wereld (fondsen die bovendien een actieve valutastrategie hebben, om op deze manier het rendement nog op te hogen), uitgaande van de 1-jaars, 2-jaars en 5-jaars rendementen. Op nummer 1 van die ranglijst stond het HOF Hoorneman Income Fund, noterend en uitkerend in euro's. Bij Nederlandse particuliere beleggers nagenoeg onbekend, maar al sinds een aantal jaar een van de posities van de modelportefeuille van Dividendrendement.nu. Klanten van Dividendrendement.nu zagen dus al regelmatig cashuitkeringen (jaarlijks 4 keer) van HOF Hoorneman Income Fund op hun rekening bijgeschreven.

31 december 2013
Stabiel beleggen in 2014

Iedereen alvast een goed nieuw jaar gewenst. Een jaar waarin u hopelijk niet in de verleiding komt om uw geld te investeren in dubieuze teakhout-, grond- of boilerroom-beleggingen. Het afgelopen jaar lazen we nog te vaak over beleggers die zich lieten verleiden om, gelokt door hoge rendementen, hun geld in dubieuze beleggingen te steken en alles kwijtraakten. Vaak bij aanbieders die niet of nauwelijks te goeder trouw zijn.

Beleggen in beursgenoteerde aandelen is dan al veel beter en safer. Immers, u bent dan mede-aandeelhouder, mede-eigenaar, van een onderneming die, als het goed is, geld verdient. Het selecteren van de juiste aandelen is echter voor veel particulieren in Nederland niet doenlijk, wegens tijdgebrek of te weinig kennis van zaken. Daarnaast zijn er natuurlijk beleggingsfondsen, die soms een goede keuze kunnen zijn voor particulieren die het 'uitzoekwerk' met betrekking tot de juiste aandelen aan professionals uit handen willen geven.

Wij gaan door met datgene waar onze expertise ligt; het selecteren van beleggingen die gericht zijn op een hoge cashuitkering. Zodat koersfluctuaties door de jaren heen bij u niet veel emoties oproepen, omdat u weet dat er 'harde cash' binnenkomt, jaar na jaar (of beter gezegd, kwartaal na kwartaal en bij sommige posities van onze modelportefeuille zelfs maand na maand). Dit jaar was dat iets meer dan netto 5%. Voor 2014 mikken we op tegen de 6% (een mooi percentage in deze tijden van extreem lage rente op spaarrekeningen). Waardoor de klanten van Dividendrendement.nu extra geld te besteden hebben. Of, als ze het geld niet direct nodig hebben, de binnenkomende cash laten herinvesteren. Waardoor het 'samengestelde interest/dividend effect' ontstaat, door Einstein wel eens het achtste wereldwonder genoemd.

Een goed 2014!

 

08 december 2013
Helft ZZP-ers bouwt geen pensioen op

Dit weekeinde stond in de NRC een artikel over de gebrekkige pensioenopbouw van ZZP-ers. Stichting ZZP Nederland schat dat van de 500.000 full time werkende ZZP-ers in Nederland de helft 'iets' doet aan pensioenopbouw. De rest heeft soms wel het voornemen om er serieus over te gaan nadenken, er iets aan te gaan doen, maar komt daar vervolgens niet toe. En dat kan tot heel vervelende (financiële) situaties leiden later in het leven.

08 november 2013
Nieuwe naam Enervest

Investeerders in Dividendrendement.nu hebben misschien al gezien dat het Canadese hoog dividendfonds Enervest Diversified Income Trust een naamswijzinging heeft ondergaan. Sinds kort is het in de beleggingsportefeuille te vinden als Canoe EIT Income Fund. Aan het beleggingsbeleid van dit fonds en de maandelijkse cashuitkeringen is niets veranderd.

02 oktober 2013
Geduldig vasthouden

Recent stond in het FD een interessant artikel over beleggers met 'ADHD'-trekjes. Beleggers die de hele tijd aan- en verkopen, waardoor ze te maken krijgen met torenhoge transactiekosten. Bovendien stappen ze vaak op verkeerde momenten in en uit de markt met hun beleggingen. Juist degenen die de markt denken te kunnen timen kopen en verkopen nogal eens op de verkeerde momenten. Ook professionele fondsbeheerders maken zich hier vaak schuldig aan.

Terwijl een belegging aankopen en vasthouden vaak veel meer oplevert. Zo doet Dividendrendement.nu het: aankopen en vasthouden. En ondertussen de binnengekomen cash zo nu en dan (niet te vaak, want dan worden de transactiekosten weer te hoog) herinvesteren in nieuwe beleggingen. Waarmee de beleggingsportefeuille bovendien nog gespreider en veiliger wordt. En omdat deze beleggingen ook weer regelmatig cash genereren ontstaat het 'rente-op-rente'-effect, door Einstein wel eens het achtste wereldwonder genoemd. Dat is rustig en verantwoord met beleggen omgaan. Bepaald geen 'ADHD'-beleggen. Eerder een beetje ouderwets. Maar inmiddels al weer bijna modern.

18 september 2013
Mondiaal kiezen beleggers steeds vaker voor dividend

Uit een groot Brits onderzoek van CREATE-Research (in opdracht van Principal Global Investors) blijkt dat de afgelopen vijf jaar beleggers over de hele wereld steeds meer inzetten op inkomen uit hun beleggingsportefeuille. In het onderzoek wordt deze trend beschreven als een trendverschuiving van een focus op 'wants' naar aandacht voor 'needs'. Met andere woorden, beleggers kiezen steeds vaker voor beleggingen die daadwerkelijk gestage dividend- en couponinkomsten bieden inplaats van beleggingen die misschien koerswinst zouden kunnen opleveren.

28 augustus 2013
Verliezen met vastgoed-CV's

Recent stond in de Volkskrant een artikel over de vele vastgoed-CV's, waar in de loop der jaren vele Nederlanders geld inlegden, in de hoop op mooie rendementen. In totaal stopten Nederlandse beleggers miljarden euro's in dergelijke CV's. Alleen al 1,4 miljard euro in kantoren vastgoed-CV's. Nu mogen de beleggers al blij zijn als ze hun inleg terugzien.

Het probleem bij dergelijke beleggingen is dat ze veel te weinig gespreid zijn, en dat wanneer er leegstand ontstaat in de kantoren waarin belegd is, beleggers al snel naar hun geld kunnen fluiten. Spreiding is bij beleggen een van de eerste stelregels!

 

19 juli 2013
Put your money...

De Nederlandse beleggersvereniging VEB vindt dat fondsenhuizen en andere aanbieders van beleggingsfondsen duidelijk moeten maken of fondsmanager eigen geld in hun fonds hebben geïnvesteerd. "Als een fondsmanager zelf in zijn eigen fonds belegt, zal iedereen begrijp dat hij een stapje harder zal lopen", zegt Ronald van Genderen van de VEB . In de Verenigde Staten zijn fondsenhuizen verplicht om te zeggen welk belang managers in hun eigen fonds hebben.

De beheerders van Dividendrendement.nu hebben een substantieel belang in de eigen modelportefeuille. Immers; put your money where your mouth is!

16 juli 2013
Dalend geboortecijfer

Het dalende geboortecijfer leidt tot nieuwe problemen op het vlak van vergrijzing. Het aantal geboorten was het afgelopen jaar opnieuw lager dan het jaar daarvoor waarbij het dieptepunt van 1983 in zicht komt. Het einde lijkt daarnaast ook nog niet in zicht voor deze dip.

De dip wordt mede veroorzaakt door de economische crisis. Daardoor stellen mensen hun kinderwens uit of kiezen er voor helemaal geen kinderen te krijgen. Volgens bevolkingstrend-expert Joop de Beer van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (Midi) zal de daling dit jaar en volgend jaar nog zeker doorzetten. Dit heeft, door een dalend aantal werkenden in de toekomst, ook weer zijn weerslag op de pensioenen. Alle aanleiding weer om nog eens na te denken over zelf extra pensioen verwerven, bijvoorbeeld door te beleggen in aandelen die een hoge cashopbrengst hebben.

05 juni 2013
Nog meer veiligheid

Per 1 juli zijn beleggingen van cliënten van Dividendrendement.nu nog veiliger. Er gaat dan een wetswijziging in. Op dit moment bewaart Binck, waar de beleggingen van de cliënten van Dividendrendement.nu worden aangehouden, een deel van de effecten bij een bewaarbedrijf. Deze constructie zorgt ervoor dat bij een eventueel faillissement van de bank de effecten van cliënten veilig staan. Cliënten behouden dan een vordering op het Bewaarbedrijf.

Door een recente uitbreiding van de Wet giraal effectenverkeer (Wge) is het gebruik van een bewaarbedrijf steeds minder noodzakelijk. Er vallen namelijk meer effecten onder de wettelijke bescherming van de Wge. Hierdoor neemt de veiligheid nog verder toe. De Wge biedt zekerheid doordat cliënten, na levering, direct eigenaar van de effecten zijn. Er is dan geen sprake meer van een vordering (zoals bij het bewaarbedrijf), maar sprake van een eigendomsrecht. Bij een eventueel faillissement vallen de effecten van cliënten dan ook buiten de boedel van de bank.

 

28 mei 2013
UBAM

Voor beleggers die de modelportefeuille van Dividendrendement.nu via Todays en Binck volgen (en die genoeg cash uit dividenden op hun rekening hadden staan) is recent een Zwitsers beleggingsfonds gekocht. Het UBAM Europe Equity + fonds. Dit fonds keert begin april dividend uit. Het jaarlijkse dividendrendement is circa 10%.

Het vanuit de binnengekomen dividenden aankopen van andere beleggingsfondsen of aandelen dan die van de basisportefeuille, is gunstig vanuit een oogpunt van diversificatie; spreiding van risico. Wij blijven daarom steeds speuren naar interessante en zo veilig mogelijke beleggingen die een hoge cashopbrengst genereren

24 maart 2013
Ex-dividend

Het is misschien niet altijd voor iedereen duidelijk wat ex-dividend gaan precies is. Ex-dividend gaan van een aandeel of beleggingsfonds betekent dat dit aandeel of fonds op die dag geen recht meer heeft op dividend in de voorgaande periode. Dus alleen beleggers die het aandeel of fonds op de dag voor de ex-dividend datum in portefeuille hadden, hebben recht op het dividend.

Op de dag van het ex-dividend zal het aandeel of fonds doorgaans zakken met de hoogte van het dividend (afgezien van normale koersbewegingen). Doorgaans wordt vervolgens in de dagen of weken erna die daling weer ingelopen.

30 november -1
Geld kwijt met windmolens

Circa 75.000 beleggers, waaronder ook flink wat Nederlandse beleggers, dreigen hun investering in windmolenparken te verliezen. Via zogeheten Genussrechten (een aandeel zonder stemrecht, waarbij je achteraan staat bij een faillissement) van de Duitse ontwikkelaar van duurzame energie Prokon, deden deze beleggers mee. Prokon is heel bekend in Duitsland, De onderneming bood 'gegarandeerde' en hoge rendementen. Maar voor Prokon dreigt nu faillissement. 

Het maakt weer duidelijk dat je als belegger vooral je gezonde verstand moet gebruiken en ook niet te snel als het om duurzame en andersoortige verantwoorde beleggingen moet denken 'dat het wel goed zit'. Een gezonde bedrijfsvoering is nog iets anders dan een verantwoorde cq verantwoordelijke onderneming drijven. Dividendrendement.nu probeert uiteraard zoveel als mogelijk te kiezen voor ondernemingen en beleggingsfondsen die verantwoord bezig zijn.

 
meer >
minder <
 
7,44%
Jaarrendement modelportefeuille

Resultaten per jaar:

2015: 7,44%

2014: 2,08%

2013: 7,61%

2012: 11,7%

2011: - 5,81%

Netto cashrendement sinds start (juni 2011): 19,45%

Ontvangen nettocash dividend in 2015 (minus kosten): 2,15%

 
email: info@dividendrendement.nu