Waarom nu?
De rente is al tijden erg laag en tegelijkertijd wantrouwen veel Nederlanders beleggen in aandelen na de enorme beurscrashes van de laatste jaren. Heel begrijpelijk, maar ook jammer, omdat er wel degelijk mogelijkheden liggen om op een rustige manier rendement te boeken. De expertise van Dividendrendement.nu is gericht op een duidelijk doel: voor de modelportefeuille op de financiële markten intensief speuren naar – voor het overgrote deel – in euro’s noterende beleggingen die een hoog dividend- en couponrendement paren aan een rustiger en gestager koersverloop dan de AEX-index.

Canadese dividendcultuur, maar dan in euro's

Dividendrendement.nu haalt binnen de modelportefeuille de al veel langer bestaande Amerikaanse en Canadese cultuur van hoge dividendinkomsten naar Nederland. Juist nu, omdat pensioeninkomsten minder zeker worden en de kosten van onder meer gezondheidszorg en studie (van de kinderen bijvoorbeeld) gaan toenemen.

Dividendrendement.nu selecteert voor de modelportefeuille van de beste fondshuizen gespecialiseerde, breed gespreide beleggingsfondsen - soms alleen beschikbaar voor professionele partijen - die volkomen gericht zijn op het behalen van dividend- en couponrendement, meestal aangevuld met optiestrategieën binnen het fonds.

Beleggers op zoek naar extra cash

Beleggers zijn op zoek naar extra geld voor nu en later. Maar de ontwikkelingen op de financiële markten en sommige financiële producten van verzekeraars – waarbij nogal eens van onrealistisch hoge koersrendementen werd uitgegaan - hebben veel beleggers wantrouwend gemaakt. Dat is gezien de recente historie ook niet zo vreemd.

Eind jaren negentig heeft bij sommige beleggers de gedachte postgevat dat beleggen kinderspel was, omdat veel beursgenoteerde bedrijven en indices alleen maar stegen. Die illusie zijn beleggers na de enorme koersdreunen van de internetbubbel en de paniek die de financiële markten beving na de bankencrisis in 2008-2009 kwijtgeraakt.

Regelmatige dividendstromen

Beleggen is bepaald geen ‘spel zonder nieten’ gebleken. Heel veel beleggers likken nog steeds hun wonden of zijn gedesillusioneerd zelfs helemaal gestopt met beleggen. Ook financiële producten van banken en grote verzekeraars bleken niet de zekerheid en het rendement te bieden dat beleggers ervan verwacht hadden. Sterker nog, sommige van deze producten bleken ronduit slecht in elkaar te zitten en tot grote restschulden na afwikkeling van het product te leiden.

Maar geld op een deposito biedt ook niet het rendement dat Nederlanders in toenemende zoeken en zelfs nodig hebben. De modelportefeuille van Dividendrendement.nu is gericht op regelmatige dividend- en couponstromen, bij een significant lagere volatiliteit, beweeglijkheid van de beleggingen.

 

 
 
Dividend: goed voor leeuwendeel rendement
Uit onderzoek (onder meer The Worldwide Equity Premium: A Smaller Puzzle van de London Business School van Dimson, Marsh & Staunton en Triumph of the Optimists: 101 Years of Global Investment Returns van dezelfde auteurs) blijkt keer op keer dat dividend op de lange termijn het leeuwendeel van rendement voor zijn rekening neemt. Dimson, Marsh en Staunton berekenden onder meer dat iedere ge´nvesteerde dollar bij een in 1900 gestarte Amerikaanse aandelenportefeuille in 2010 $ 217 waard zou zijn, indien de dividenden niet waren geherinvesteerd, maar opgenomen. Dit komt neer op een gemiddelde jaarlijkse groei van circa 5%. Voor de lange termijn wordt het plaatje echter heel anders als de dividenden wŔl worden geherinvesteerd. Want in het geval van diezelfde Amerikaanse aandelenmarkt zou na telkens herinvestering van het dividend $ 1 van 1900 in 2010 zijn uitgedijd tot $ 21.766, ofwel een jaarlijks gemiddeld rendement van 9,4%.
 
email: info@dividendrendement.nu