Wat is het?
U belegt op uw eigen rekening (waarbij uw geld alleen kan worden teruggeboekt naar uw eigen tegenrekening, doorgaans de gewone betaalrekening) volgens de modelportefeuille van Dividendrendement.nu, bij de gerenommeerde broker en bank Binck. Binck staat onder toezicht van de AFM, de Nederlandse toezichthouder en van De Nederlandsche Bank en is bovendien deelnemer in de DSI registers. U sluit dus een overeenkomst met Today's, waarin onder meer staat dat u belegt volgens de methode van Dividendrendement.nu, en vervolgens wordt u rekening ingericht bij Binck.

Dividendrendement.nu selecteert voor de modelportefeuille een aantal fondsen en - voor een geringer deel - aandelen met een hoog dividend- of couponrendement, die Today’s Groep vervolgens voor u op de beurs koopt. De beleggingen worden ondergebracht op uw individuele rekening bij Binck.

Op deze wijze combineert u tegen de lage transactiekosten van Binck en de lage totale beheerfee van Today's en Dividendrendement.nu (totaal 1,2% op jaarbasis) de voordelen van gespecialiseerd vermogensbeheer en de privacy van uw eigen individuele rekening, die voor niemand anders in te zien is. U kunt zelf uw beleggingen volgen door met uw eigen rekeningnummer en password in te loggen bij Binck. U kunt op deze wijze te allen tijde uw beleggingsporteuille volgen. Uw geld kan alleen worden teruggeboekt naar de door u opgegeven tegenrekening.

U kiest daarnaast zelf of u de uitgekeerde dividenden en coupons wilt laten herbeleggen of dat u ze wilt gebruiken als aanvulling op uw inkomen.

Opbouw beleggingen

Dividendrendement.nu selecteert voor de modelportefeuille beleggingsfondsen van de beste beheerders ter wereld, zoals Blackrock, Threadneedle en Schroder.

Dividendrendement.nu selecteert voor de modelportefeuille van deze en andere aanbieders gespecialiseerde, breed gespreide beleggingsfondsen - soms alleen beschikbaar voor professionele partijen - die volkomen gericht zijn op het behalen van dividend- en couponrendement, meestal aangevuld met optiestrategieën binnen het fonds.

Opties zijn anders dan de ondoorzichtige financiële producten zoals die tijdens de kredietcrisis onder vuur lagen, volkomen begrijpelijke instrumenten. Maar om ze goed te gebruiken heb je de beste professionals nodig. Met die optieposities, die continue gemonitord worden om een zo optimaal mogelijk resultaat te behalen, verkrijgen de beheerders de extra premies die het dividendrendement aanvullen. Om een voorbeeld te geven: als de fondsbeheerder een bepaald aandeel op een lager koersniveau interessant vindt om in de portefeuille op te nemen, dan kan bijvoorbeeld een putoptie op dat aandeel worden geschreven rond dat koersniveau. Daarmee wordt premie, extra geld, binnengehaald. Mocht het aandeel inderdaad tot het lagere koersniveau dalen, dan komen de aandelen in portefeuille, met een extra korting omdat al eerder premie is binnengekregen. Indien het aandeel niet tot het koersniveau daalt waarop de optie wordt uitgeoefend en de aandelen dus niet worden geleverd, dan incasseert de fondsbeheerder wel de premie voor de geschreven putoptie, waarmee hij extra cash binnen het fonds heeft verworven.

Met deze en andere technieken zorgen de beheerders van deze fondsen voor extra inkomsten, die aan de beleggers – doorgaans per kwartaal – worden uitgekeerd.

Ook kan voor de modelportefeuille worden gekozen voor Canadese fondsen die royalties krijgen over bijvoorbeeld gedolven goud, olie en/of gas, of opbrengsten van restaurantketens. Het voordeel van royaltiefondsen is dat doorgaans wel hoge maandelijke uitkeringen worden gedaan, maar dat er geen sprake is van exploratie- of productierisico. Hierdoor kunnen ze een stabiele investering in een beleggingsportefeuille vormen.

Inkomstenstroom per maand of kwartaal

De fondsen die in de modelportefeuille zijn aangekocht, keren of per kwartaal, of soms per maand de dividenden en coupons uit. Daarbij selecteert Dividendrendement.nu voor de modelportefeuille de fondsen van de beste beheerders, die 5-10% dividend of coupon uitkeren op jaarbasis.

Daarnaast kan Dividendrendement.nu voor maximaal 10% van de modelportefeuille kiezen voor beleggingen in individuele aandelen met een hoog en stabiel dividendrendement, deze keren doorgaans per half jaar of per jaar het dividend uit. Ook belegt Dividendrendement.nu in de modelportefeuille soms in zogeheten trackers, die een index tegen geringe kosten volgen. Deze trackers keren ook meestal eens per half jaar of per jaar dividend of coupons uit.

En voor maximaal 20% kan Dividendrendement.nu voor de modelportefeuille kiezen voor zogeheten absolute returnfondsen, dat zijn fondsen die in alle marktomstandigheden een positief rendement trachten te boeken, maar vaak accumulerend (dus niet uitkerend) zijn.

Kosten

De gespecialiseerde beleggingsfondsen die in de modelportefeuille van Dividendrendement zijn opgenomen, rekenen normale beheerkosten. Bovendien wordt het verwachte nettorendement van 6-10% op jaarbasis geboekt nadat de beheerkosten en de transactiekosten binnen deze fondsen verrekend zijn.

Verder bestaat een beperkter deel van de modelportefeuille uit individuele fondsen, waarbij uiteraard van beheerkosten geen sprake is, en zogeheten trackers, die uiterst lage beheerkosten hebben.

De kosten op jaarbasis zijn 1,2% van de waarde van de beleggingsportefeuille (inclusief BTW), met een minimum van 30 euro per kwartaal. Dit betekent dat vanaf een portefeuille van 12.000 euro 1,2% ook werkelijk 1,2% is. De kosten worden verrekend met de dividend- en couponinkomsten. U krijgt rente vergoed over de (regelmatig via de uitgekeerde dividenden binnenkomende) cash op uw rekening.

Instapkosten bij Today's voor de modelportefeuille van Dividendrendement.nu zijn de normale transactiekosten van Binck voor het aankopen van de posities van de modelportefeuille.

Belangrijk is ook dat het bij de modelportefeuille van Dividendrendement.nu uitdrukkelijk gaat om lange termijnbeleggingen. Zodat de transacties en dus transactiekosten tot een minimum zullen worden beperkt. Bij veel andere aanbieders worden veelvuldig aandelen en andere financiële producten gekocht en verkocht. Eigenlijk 'leven' ze voor een belangrijk deel van transactiekosten, omdat bij iedere koop en verkoop een deel van de transactiekosten naar de beheerders van het beleggingsfonds of naar de vermogensbeheerder vloeit. Dat is een van de best bewaarde publieke geheimen van de financiële sector.

Als de modelportefeuillehouder, beheerder of vermogensbeheerder het bij iedere transactie bij het juiste eind zou blijken te hebben, zouden beleggers die transactiekosten niet zo'n probleem vinden. Maar uiteraard doen de beheerders ook transacties die niet winstgevend zijn, waardoor naast de transactiekosten ook het verlies van rendement ten laste van de particuliere belegger komt.

Bovenstaande geldt veel minder bij de gespecialiseerde dividendfondsen die Dividendrendement.nu voor de modelportefeuille selecteert. Omdat deze fondsen gericht zijn op één duidelijk doel: het speuren naar goed geleide ondernemingen met een hoog dividendrendement. En dan vooral ondernemingen die trouwe dividendbetalers zijn. Dat is natuurlijk een heel andere benadering dan vanuit een beleggingsthema (bijvoorbeeld 'duurzaamheid' of 'vergrijzing') beleggingen zoeken. Waarbij niet alleen deze trend goed moet worden ingeschat, maar ook juist moet worden getimed. Bovendien moeten daar nog de 'winners' bij worden gevonden, de ondernemingen die het meest van deze verwachte ontwikkeling zullen profiteren. Bij het identificeren van goed geleide ondernemingen die een hoog en stabiel dividend uitkeren, is het aantal onzekere parameters een stuk geringer.

Van de bekendste belegger aller tijden, Warren Buffett – bovendien een van de rijkste mensen ter wereld –, is bekend dat hij maar heel zelden beleggingen koopt of verkoopt. Wat betreft Dividendrendement.nu, als er dan fondsen of aandelen voor de modelportefeuille worden aangekocht, of dividend wordt geherinvesteerd, is het prettig om te weten dat Today’s Brokers tot de goedkoopste van Nederland behoort!

Lage volatiliteit betekent minder risico

De fondsen die Dividendrendement.nu voor de modelportefeuille selecteert op basis van duidelijke criteria zijn voor de meeste particuliere beleggers lastig te selecteren en zijn soms zelf voor hen niet eens beschikbaar, omdat ze gericht zijn op de professionele markt.

Volgens de modelportefeuille van Dividendrendement.nu koopt Today's voor u de geselecteerde mix van dergelijke fondsen. Daarbij wordt niet alleen gelet op een hoog dividend- of couponrendement, maar ook op zo een laag mogelijke volatiliteit, ofwel beweeglijkheid, van de totale beleggingsmix.

Volatiliteit van een aandeel of beleggingsfonds drukt ruwweg gezegd de grootte van de koersuitslagen naar boven en beneden in een cijfer uit. Volatiliteit is een goede indicator voor risico van een belegging, hoe geringer de volatiliteit, hoe geringer het risico. Want de belegging zal minder meestijgen als de totale markt stijgt, maar ook beduidend minder dalen als de indexen dalen.

Daarbij dient in het oog te worden gehouden dat risicoloos een hoger rendement boeken dan dat op een deposito niet mogelijk is. Hogere rendementen betekenen ook hogere risico's. Dividendrendement.nu tracht door de juiste beleggingsmix in de modelportefeuille de relatie tussen rendement en risico zo optimaal mogelijk te laten zijn.

De totale mix in de modelportefeuille heeft een volatiliteit die duidelijk lager is dan die van de Nederlandse aandelen-index AEX. 

Andere valuta

Dividendrendement.nu selecteert voor de modelportefeuille voor een geringer deel, maximaal 20%, soms ook fondsen in andere valuta, zoals Canadese dollars of Zwitserse franks. Daarbij wordt uitdrukkelijk gekeken naar de ontwikkeling van die valuta ten opzichte van de euro en zal liefst worden gekozen voor fondsen in valuta die zich in een langdurig stijgende trend ten opzichte van de euro bevinden. Prettig is bovendien dat we liefst kiezen voor valuta die wanneer het dividend is uitgekeerd onmiddellijk worden omgezet naar euro's. Zodat u, zoals bij VS-dividend wel nodig is, geen aparte dollarrekening op uw beleggersrekening hoeft aan te houden.

 
 
Rustig slapen door beleggen in porties

Onervaren beleggers kunnen nadat ze zijn gestart met beleggen soms gebiologeerd hun beleggingen op de voet gaan volgen. Bij stijgende koersen ontstaat dan tevredenheid en zelfs blijdschap, maar bij dalende koersen onrust, droefenis en zelfs paniek. Hoe begrijpelijk misschien ook deze emoties zijn, het kan anders, beter, met meer gemoedsrust.

De beleggingen van Dividendrendement.nu zullen in totaliteit al minder volatiel zijn dan de Nederlandse beursgraadmeter AEX (ze stijgen en dalen minder dan deze index), daarnaast fungeren de gestaag binnenkomende dividenden ook al als een soort 'schokdemper' bij dalende koersen. Maar door niet in een keer al de gelden in te leggen, maar dit bijvoorbeeld over een of enkele jaren te spreiden, ontstaat ook een veel rustiger waardeopbouw van de beleggingsportefeuille. Daaraan liggen allerlei deels ingewikkelde wiskundige vergelijkingen ten grondslag. Maar de vuistregel bij door de tijd heen gespreid beleggingen aankopen is dat er meer porties worden verkregen van een belegging in de perioden dat de beurzen zijn gedaald. Koersdalingen zijn dan geen bedreiging meer, maar een mooie koopkans. En dat besef gecombineerd met de wetenschap dat er bij Dividendrendement.nu maandelijks cash wordt bijgeschreven leidt tot een veel betere nachtrust voor de belegger.

 

 

 
email: info@dividendrendement.nu